Rolnictwo precyzyjne

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Rolnictwo precyzyjne to nic innego, jak nowoczesny sposób zarządzania gospodarstwem. Na razie kierunek rozwoju w tym zakresie skupia się głównie na produkcji roślinnej. Za cel  postawiono sobie uzyskiwanie wysokich plonów bardzo dobrej jakości, przy jednoczesnym, jak najmniejszym koszcie produkcji i maksymalnym ograniczeniu niepotrzebnego skażenia środowiska. System opiera się na wykorzystywaniu osiągnięć z dziedziny komputeryzacji i informatyki w celu pozyskiwania i przetwarzania danych, dotyczących dostępnej wiedzy o użytkowanym polu oraz uzyskiwanych z niego plonach. Wiedza o polu dotyczy jego położenia, kształtu, jakości gleby na całej powierzchni oraz warunków wodnych. Wszystkie te dane mogą być zdobywane, gromadzone i odpowiednio wykorzystywane dzięki stworzonym do tego celu programom i urządzeniom. Część urządzeń wykorzystywana w gromadzeniu danych o polu może być następnie wykorzystywana do zarządzania pracami polowymi. I do takich należą właśnie systemy monitorowania i nawigacji, które dostępne są jako rozwiązania o różnym stopniu zaawansowania pod względem oprogramowania, wielkości, sposobu obsługi oraz ceny. Wdrożenie tak skomplikowanego systemu i umożliwienie łatwej jego obsługi nie byłoby możliwe gdyby nie rozwój satelitarnych usług komunikacyjnych, a zasadniczo systemu pozycjonowania i nawigacji, zwanego powszechnie GPS i GLONASS. To część zewnętrzna systemu nowoczesnej obsługi gospodarstwa. Część wewnętrzną stanowią urządzenia i programy do:

  • mapowania pól, ustalania jakości gleby i warunków wodnych, do projektowania systemów nawodnień i niwelacji terenu
  • monitorowania, projektowania i korekcji torów przejazdów maszyn oraz wykorzystania tych maszyn w poszczególnych pracach polowych,
  • pilotowania – sterujące bezpośrednio ruchem i zadaniami maszyn polowych, sprzęgane z systemem kierowniczym
  • zbierania, przesyłania, gromadzenia i analizy danych, przydatnych w przygotowywaniu planów zasiewów i poszczególnych prac polowych

AGRO-NAVI Rolnictwo Precyzyjne autoryzowany przedstawiciel TRIMBLE

Dobieranie zakresu działania systemu oraz potrzebnego do pracy sprzętu wymaga analizy potrzeb, wynikających z indywidualnych warunków każdego gospodarstwa, istniejącego planu rozwoju, a także możliwości finansowych. Kontakt z doradcą w tym zakresie będzie z pewnością bardzo pomocny. Rolnictwo precyzyjne jest przyszłością gospodarowania. Pozwala zmaksymalizować plony przy optymalnym wykorzystaniu istniejących warunków terenowych, glebowych i zasobności w wodę. Przynosi również oszczędności w ponoszonych zbędnie kosztach, a także odciąża ludzi zaangażowanych w prace w gospodarstwie.

AGRO-NAVI jest autoryzowanym przedstawicielem Trimble