Mapowanie pola

Mapowanie pola – jak można rozumieć ten termin?

Jeśli wychodzimy z założenia, że nasze gospodarowanie powinno być efektywne, czyli dać optymalne plony, jakie możemy uzyskać na danym polu, uwzględniając jego naturalne cechy oraz stosując się do zasad uprawy poszczególnych odmian roślin, to powinniśmy o tym polu wszystko wiedzieć. Dzięki rozwiązaniom Trimble ta wiedza może być nanoszona w postaci danych z monitoringu wszelkich potrzebnych cech pola i wykonywanych zadań, przechowywana, analizowana i wykorzystywana możliwych do utworzenia raportów – zarówno w danym cyklu produkcyjnym, jak i innych sezonach. Mapowanie pola to nic innego, jak nanoszenie na jego zapis wszelkich potrzebnych danych, które następnie można wykorzystać do bardzo szczegółowego planowania cyklu produkcyjnego. Takie niezbędne i bardzo przydatne informacje dotyczą między innymi:

  • dokładnego kształtu pola, jakości gleby, warunków wodnych, ukształtowania terenu
  • wszystkich informacji dotyczących wykonanych prac uprawowych
  • dokładnych danych odnośnie siewu różnych odmian, w poszczególnych sekcjach pola
  • szczegółów, dotyczących nawożenia i zastosowanych działań ochronnych
  • szczegółowych danych odnośnie zbioru plonów, zarówno pod względem ilości, jak i wilgotności w poszczególnych sekcjach

Wydajność pola nie jest jednakowa na całej powierzchni, dlatego też posiadanie bardzo szczegółowych danych, dotyczących zmienności poszczególnych stanowisk, pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału całego areału. Wykorzystując wszystkie funkcje i zalety, jakie daje nam system, umożliwiający tak pojęte mapowanie pola, uzyskujemy nie tylko bardzo cenną wiedzę dotyczącą dokładnej dokumentacji jednego sezonu. Możemy ją praktycznie i efektywnie zastosować do planowania zasiewów w następnych latach.

Mapowanie pola. Sprawdź jakie to proste z Agro-NaviPoniżej kilka słów o jednym z przydatnych urządzeń z rozwiązań Trimble.

Trimble FieldLevel II to niezawodny i łatwy w użyciu system, usprawniający prace geodezyjne, dotyczące dokładnego obliczania areału pól oraz ich ukształtowania, co przydaje się następnie we wszelkiej sprawozdawczości oraz projektowaniu prac niwelacyjnych i gospodarowania wodą. Praktyczne zastosowanie bardzo dokładnych obliczeń wpływa na poprawę wydajności pól przez odpowiednie dostosowanie upraw oraz zapewnienie optymalnej gospodarki wodnej (odwodnienia albo nawodnienia w zależności od sytuacji) potrzebnej do prawidłowego wzrostu roślin i osiągnięcia oczekiwanych plonów. Bywa szczególnie przydatne w przypadku występowania bardzo złożonych warunkach terenowych. Pozwala na optymalne dopasowywanie poziomu pracy urządzeń zgarniających oraz ciągników – nawet na zróżnicowanym terenie. Używane również do bardzo dokładnego projektowania wałów przeciwpowodziowych. Sprawdza się jako precyzyjne i wydajne narzędzie do zastosowania zarówno przez geodetów, jak i rolników.