Farm Works Trimble

Farm Works Trimble – pełne zarządzanie gospodarstwem

Aplikacja została tak przygotowana, aby osoba zarządzająca gospodarstwem nie potrzebowała już żadnych innych programów do zbierania i przetwarzania danych, sporządzania odpowiednich rozliczeń księgowych, przygotowywania raportów dotyczących pól, wykonywanych prac polowych, całego zaplecza maszynowego, magazynowego, kontaktów i rozliczeń z klientami i wszystkich innych potrzebnych  do racjonalnego i bardzo efektywnego podejmowania wszelkich decyzji odnośnie projektowania przyszłych sezonów w gospodarstwie. Program jest kompatybilny z wieloma wyświetlaczami, umożliwia łatwe przeglądanie wszelkich map i analiz. Pozwala na szybkie uzyskiwanie wydruków raportów i map. W prosty sposób umożliwia tworzenie, edytowanie i zarządzanie ścieżkami nawigacji. Dokonuje analiz mapy zysków, aby pomagać w poprawianiu efektywności gospodarstwa i osiąganiu większych zysków. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub pozyskiwane automatycznie poprzez ustawione do realizacji zadania. Funkcje oprogramowania Farm Works Trimble można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

  • Surface – to pełna obsługa danych topograficznych pól, wraz z funkcją planowania gospodarowania wodą w zakresie prac melioracyjnych, z projektowaniem ułożenia rur drenażowych włącznie
  • Mapping – służy do mapowania pól według odpowiednich kryteriów,  niezbędnych w pozyskiwaniu potrzebnych danych odnośnie wszystkich wykonywanych prac polowych oraz  uzyskiwanych plonów. Udostępnia projektowanie i zarządzanie ścieżkami nawigacji, a także dokonuje analiz poszczególnych map i sporządza raporty potrzebne do korekt, umożliwiając w ten sposób poprawę efektywności w następnych cyklach produkcyjnych.
  • Mobile – zakres aplikacji umożliwiający zbieranie różnych niezbędnych danych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, współpracujących z systemem GPS. Umożliwia mapowanie granic pól i wprowadza dane dotyczące pobierania próbek gleby. Rejestruje dane odnośnie rodzaju występującego na polach zachwaszczenia oraz owadów, z uwzględnieniem pozyskiwania materiału zdjęciowego. Rejestruje dane odnośnie kondycji roślin, umożliwiając wprowadzanie zmiennej dawki nawozów w czasie rzeczywistym. W ty zakresie jest w pełni kompatybilna z systemem GreenSeeker.
  • Accounting – system obróbki i wykorzystywania wszelkich pozyskanych przez program danych do kompletnej analizy wszelkich działań w gospodarstwie dotyczących zarówno upraw polowych jak i chowu i hodowli zwierząt. Służy do przygotowywania kompletnej sprawozdawczości do celów podatkowych, rozliczeniowych z kontrahentami oraz planowania i zarządzania odnośnie magazynów, maszyn i urządzeń.

Zaistalujemy Farm Works Trimble w twoim gospodarstwie

Farm Works Trimble to pełna obsługa gospodarstwa w zasięgu ręki, w każdym miejscu. Sprawdź informacje na stronie producenta http://www.trimble.com/Agriculture/farmworks-mapping.aspx