Connected Farm

Connected Farm – zintegruj swoje gospodarstwo.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań Trimble obejmuje zarządzanie gospodarstwami na każdym poziomie organizacji. Możemy sterować gospodarstwem poczynając od pomiarów powierzchni i klasyfikacji gruntów, poprzez regulację gospodarki wodnej, planowanie i nadzorowanie wszelkich prac polowych, po jednoczesną obsługę i integrację systemu wielu gospodarstw. Mogą być one położone w oddalonych od siebie miejscach, a sterowanie jednym gospodarstwem, jak i całością odbywa się zawsze niezależnie od położenia osoby nadzorującej. Synchronizacja zarządzania rozbudowanym gospodarstwem z jednego dowolnego miejsca możliwa jest dzięki wdrożeniu systemu Connected Farm.

Agro-Navi poleca Connected Farm

Ważną cechą systemu jest jego współpraca z innymi urządzeniami, pochodzącymi od różnych producentów. W tym systemie istnieje możliwość doboru sprzętu oraz opcji, które optymalnie zaspokajają potrzeby danego gospodarstwa, niezależnie od jego wielkości i uprawianych gatunków roślin. Mamy do dyspozycji systemy kierowania i wspomagania, pozwalające na swobodne poruszanie się pojazdów nawet w trudnym terenie. Umożliwiają one utrzymywanie się maszyn na właściwych torach pracy, w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz unikanie pozostawiania omijaków lub tworzenia się nakładek. Tak przebiegająca praca pozwala na maksymalne wykorzystywanie wszystkich urządzeń, zarówno w czasie przygotowywania gleby pod uprawy, jak i siewu, oprysków oraz zbiorów. System Trimble jest gwarancją maksymalizacji efektu wszystkich zabiegów uprawowych dla podniesienia plonu. Oprócz nadzorowania uprawy gleby steruje się również wszystkimi zaworami dozującymi, tak aby siew i opryski zostały zoptymalizowane ilościowo, co wpływa znacznie na obniżenie kosztów, zarówno materiału siewnego jak i nawozów, herbicydów i pestycydów, przy jednoczesnym maksymalnie efektywnym ich zastosowaniu. Powszechnie wiadomo również, że rośliny w okresie wegetacji potrzebują dużych ilości wody. Zazwyczaj odczuwamy jej niedostatek, a nawadnianie bywa kosztowne. Tutaj z pomocą przychodzą również rozwiązania Trimble. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu wodą pozwalają minimalizować koszty nawadniania i rozporządzać nią w taki sposób, aby optymalnie zwiększać plony. System Trimble jednocześnie łączy ze sobą wszystkie urządzenia pracujące w polu oraz centrum zarządzania, które monitoruje ich działania. Na podstawie gromadzonych danych tworzy mapy zysków, dzięki którym kontrolować można rentowność każdej dowolnej części pola. Pozwala to na dokładną analizę działań oraz najbardziej efektywnego stosowania tych, które się sprawdzają i odrzucania tych, które plonów nie poprawiają. Rozwiązania Trimble są jedynymi, które dają wgląd w taką ilość informacji, pozwalających na maksymalne wykorzystywanie potencjału gospodarstw. Przy małych gospodarstwach bardzo dobrze sprawdzają się proste systemy, przy dużych Connected Farm.