Autopilot Trimble

Autopilot Trimble. Widok kierownicy

Autopilot Trimble – zintegrowany system wspomagania

Autopilot Trimble  zalicza się do najbardziej zaawansowanych systemów automatycznego kierowania maszynami polowymi (ciągnikami lub kombajnami).  Został tak skonstruowany, że współpracując z korekcją stacji bazowej RTK GPS + GlONASS, pozwala uzyskać dokładność prowadzenia maszyn, po łukach lub przy naturalnych przeszkodach, np. w postaci drzew, poniżej 2 cm. Trudno o zapewnienie większej precyzji, zwłaszcza że prowadzenie odbywa się całkowicie automatycznie, czyli bez fizycznego udziału operatora. Taka precyzja jest szczególnie przydatna w gospodarstwach ogrodniczych i polowych uprawach rzędowych, bo praktycznie eliminuje występowanie zjawiska nakładek lub omijaków. Dokładność prowadzenia maszyny polowej zależy od zastosowanej opcji korekcji i może wynosić:
– 15 -20 cm, przy wykorzystywaniu jedynie bezpłatnej korekcji toru jazdy, 5-8 cm, z wykorzystaniem płatnej opcji Omni Star i 1-2 cm przy korzystaniu z płatnego systemu korekcji ze stacji bazowej  RTK GPS + GlONASS.
Główne cechy systemu Autopilot Trimble:
 • zintegrowanie elementów systemu z układem hydraulicznym maszyny polowej, dające możliwość dokładnego współdziałania systemu kierowniczego maszyny, układu nawigacji i korekcji toru jazdy;
 • wysoka precyzja prowadzenia i korekcji toru jazdy prowadzonej maszyny, niezależnie od przygotowania operatora i warunków terenowych;
 • uzyskiwanie bardzo dużej dokładności pracy w trudnym terenie;
 • znaczna poprawa komfortu i jakości pracy operatora,
 • umożliwianie zlecania wykonywania precyzyjnych zabiegów polowych mniej doświadczonym operatorom;
 • zapewnienie precyzji przejazdów bez względu na prędkość pojazdu;
 • możliwość współpracy z maszynami większości producentów, w których brak jakiegokolwiek fabrycznego przystosowania do współpracy z systemami nawigacji;
 • kompatybilność z maszynami fabrycznie przygotowanymi do zainstalowania rozwiązań nawigacyjnych, np.: Intelli Steer Ready (New Holand), Accu Guide Ready (Case), Auto Trac Ready (John Deere), Auto Guide Ready (Fendt, Massey Ferguson), Auto Guide (Challenger).Zastosowanie systemu autopilota może przynieść duże korzyści w zmniejszeniu zużycia paliwa, poprawie jakości wykonywanych prac polowych  oraz zwiększeniu plonów. Przypomnieć należy, że szczegółowych analiz wszystkich potrzebnych parametrów dokonać można z wykorzystaniem przenośnych urządzeń nawigacyjnych, proponowanych przez firmę Trimble. Dzięki nim uzyskamy odpowiednie raporty oraz mapy wykonanych prac polowych w poszczególnych sekcjach pola.

 

Czytaj więcej

EZ-Pilot Trimble

 

Kierownica EZ-pilot Trimble

 

EZ-Pilot Trimble – uniwersalny system wspomagania

EZ-Pilot Trimble to wspomagający element systemu kierowania maszynami,  zapewniający wysoką dokładność wykonywanych zadań. Montaż silnika sterującego w kolumnie kierownicy, w kabinie operatora maszyny (ciągnika  lub kombajnu) minimalizuje ilość widocznych podzespołów systemu, które mogą ograniczać swobodę ruchu operatora w czasie pracy. System jest tak skonstruowany, że pozwala, aby bez jakichkolwiek ograniczeń można było sterować maszyną manualnie, w czasie gdy jest on nieaktywny. Z założenia ten system kierowania spełnia wszelkie wymogi uniwersalności – za przystępną cenę otrzymujemy rozwiązanie, sprawdzające się zarówno przy pracach polowych, nie wymagających dużej dokładności, jak również w uprawach rzędowych, w przypadku których dokładność, dotycząca jazdy po linii prostej jest dla zwiększenia efektywności bardzo istotna.

Główne zalety zastosowania EZ -pilota Trimble:

 • dokładne i precyzyjne sterowanie pojazdem, dzięki zainstalowaniu silnika w kolumnie kierownicy;
 • zwiększenie efektywności i dokładności wszystkich wykonywanych przez maszynę zadań polowych dzięki połączeniu kierownicy z nawigacją z wyświetlaczy systemu Trimble;
 • możliwość bardzo efektywnego wykorzystania technologii kompensacji utrudnień terenowych;
 • krótki czas reakcji, pozwalający natychmiastową korekcję ustawienia maszyny względem wyznaczonego właściwego toru jazdy;
 • uniwersalność zastosowania zarówno do prac o mniejszych wymaganiach, dotyczących precyzji, jak i w bardzo wymagającej uprawie rzędowej, bez względu na warunki terenowe;
 • możliwość natychmiastowej dezaktywacji systemu przez operatora i łatwe przejmowanie ręcznej kontroli nad pojazdem
 • możliwość prowadzenia pojazdu bez żadnych zakłóceń przy wyłączonym pilocie;
 • zwiększenie komfortu pracy, zmniejszenie zmęczenia i umożliwienie efektywnej pracy mniej doświadczonym operatorom;
 • możliwość instalacji w ciągniku lub kombajnie w taki sposób, aby nie naruszało to warunków gwarancji;
 • odpowiednia moc i przełożenie na układ kierowniczy ułatwiają prostsze sterowanie pojazdem o dużej masie własnej, co sprawia, że system znajduje bardzo uniwersalne zastosowanie, bez ograniczenia ze względu na wielkość maszyny;
 • scalenie systemu w jednoelementowe urządzenie eliminuje utrudnienia związane ze zbyt dużą ilością podzespołów, utrudniających operatorowi swobodne manipulowanie pozostałymi przyrządami, znajdującymi się w kabinie;
 • przystępna cena bardzo precyzyjnego urządzenia o dużym potencjale gospodarczych korzyści.

Czytaj więcej

Trimble EZ Steer

EZ-Steer Trimble to przenośne, bardzo wygodne w zastosowaniu wspomaganie systemu kierowania. Charakteryzuje się dużą prostotą, nie wymaga ręcznej obsługi i jest dostosowane do współpracy z ponad 1200 modelami pojazdów, zarówno starych, jak i nowych typów. Tak jak wszystkie pozostałe rozwiązania wspomagające, tak i EZ-Steer Trimble ma za zadanie utrzymanie maszyny na torze, jak najbardziej optymalnym do osiągnięcia maksymalnej wydajności pracy. Obracanie kierownicy odbywa się poprzez połączenie koła ciernego i silnika z każdym wyświetlaczem nawigacji systemu Trimble.

Główne zalety zastosowania wspomagania przy pomocy EZ-Steer Trmble:

 • umożliwia uzyskanie większej optymalizacji kosztów zastosowania wspomagania systemów sterowania maszynami poprzez zastosowanie urządzenia przenośnego, w którym zastosowano takie podłączenie silnika elektrycznego z kierownicą, że nie ingeruje to w układy hydrauliczne pojazdu.
 • pozwala na automatyczne prowadzenie pojazdu, co z kolei poprawia komfort pracy, umożliwia ograniczenie zmęczenie osób pracujących, poprawę precyzji działania oraz  wykonywanie  prac polowych przez mniej doświadczonych operatorów
 • daje możliwość wykorzystania technologii kompensacji terenu dla podwyższania dokładności pracy w trudnym terenie
 • nadaje się idealnie do zastosowania w warunkach, w których dokładne pozycje nie są wymagane, czyli do prac szerokoobszarowych

Czytaj więcej