Trimble Yuma 2

Trimble Yuma 2 to bardzo odporny tablet do zastosowań polowych o normie odporności IP65, zintegrowany z odbiornikiem GPS i cyfrowym aparatem fotograficznym. Wyposażony został w siedmiocalowy wyświetlacz dotykowy. Używany może być do tych samych zastosowań, co komputery polowe, czyli do zbierania ważnych informacji na temat pól i tworzenia niezbędnych map,  a także do obsługi systemów zmiennego dawkowania nawozów, sadzenia i siewu.

 

Czytaj więcej

Trimble Juno T41

Trimble Juno T41 to komputer polowy o wysokiej odporności, norma IP65 z wbudowanym odbiornikiem GPS, modemem komórkowym i cyfrowym aparatem. Znajduje zastosowanie do zbierania ważnych informacji o polach i tworzenia map z zakresu: kształtu i powierzchni, rodzaju gleby, prac melioracyjnych, występowania szkodników oraz używany jest do obsługi systemów zmiennego wysiewu i aplikacji.

Czytaj więcej

Trimble Juno 3

Trimble Juno 3 jest to ekonomiczny komputer polowy o normie odporności IP54, opcjonalnie zintegrowany z modemem komórkowym, odbiornikiem GPS i cyfrowym aparatem fotograficznym.

Doskonale sprawdza się w czasie:

 • pomiarów pól,
 • sporządzania siatek lub stref, występujących na polach rodzajów gleby,
 • wyznaczania obszarów pól, na których pojawiły się szkodniki,
 • gromadzenia innych potrzebnych informacji na temat pól.

 

 

Czytaj więcej

Nowy Trimble CenterPoint RTK

Nowy Trimble CenterPoint RTK jest systemem korekcji zapewniającym dostęp do GPS i GLONASS, z wykorzystaniem sieci komórkowej dla uzyskania wysokiej precyzji 3,8cm, bez względu na położenie pola.

Główne cechy nowego systemu Trimble CenterPoint RTK:

 • współpracuje z odbiornikami GNSS wyświetlaczy FMX i CFX 750,
 • sygnał dostarczany jest poprzez modem komórkowy,
 • dokładność 3,8cm,
 • czas inicjalizacji zależny od ukształtowania terenu i może trwać do kilkunastu minut,
 • za używanie systemu w systemie GPS płaci się abonament, system GLONASS gratis. Podjęcie pracy przy zmianie sygnałów po 2 minutach.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

CenterPoint RTK (dawniej Trimble RTK)

CenterPoint RTK jest rozwiązaniem korekcyjnym idealnie nadającym się do zastosowania na polach, co do których stawia się wysokie wymagania dokładności.  Stacja znajduje szczególne zastosowanie zarówno podczas prac związanych z wyrównywaniem terenu i melioracją, jak i siewem oraz sadzeniem w uprawach rzędowych. Wykazuje bardzo wysoką dokładność co do pól położonych nie dalej niż 13 km, przy jednoczesnym spełnieniu warunku braku poważnych przeszkód terenowych, takich jak gęsty las lub góry. Stacje RTK dla uzyskania maksymalnej precyzji korekty powinny być dostosowywane do każdego gospodarstwa indywidualnie. Oczywiście nasza firma udziela wszelkiej pomocy w tym zakresie.

Główne cechy stacji RTK:

 • możliwość uzyskania bardzo wysokiej dokładności (do 2,5cm),
 • czas potrzebny do inicjalizacji krótszy niż 1 minuta,
 • sygnał dostarczany drogą radiową,
 • kosztem jest tylko zakup stacji, nie ma opłat abonamentowych.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Napęd Rawson

Napęd Rawson  jest kolejnym elementem systemu kontroli maszyn do aplikacji nawozów, siewu i sadzenia roślin uprawnych. Jego zadaniem jest napędzanie pomp tłokowych dla zwiększenia ich wydajności. Urządzenie to napędza pompy tłokowe, zapewniając ich wydajną pracę podczas sadzenia, siania i oprysków. Współpracuje z podstawowymi wyświetlaczami Trimble, między innymi z CFX 750 i FmX.

 

Czytaj więcej

Trimble WeedSeeker

Trimble WeedSeeker to rozwiązanie służące optymalnemu zastosowaniu herbicydów. Obecnie jest to najbardziej zaawansowany technologicznie system do rozwiązania kluczowych kwestii połączenia skutecznego zwalczania chwastów, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu nakładów finansowych, ponoszonych na zakup środków chwastobójczych oraz minimalizacji niekorzystnego oddziaływania herbicydów na środowisko. Trimble WeedSeeker pozwala na punktowe opryski tylko tych miejsc, w których chwasty występują, a najbardziej efektywny bywa w przypadku sporadycznego występowania chwastów. W największym skrócie, rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu precyzyjnych sensorów optycznych, połączonych z centralnym układem sterującym systemem dysz opryskiwacza.

Główne zalety zastosowania Trimble WeedSeeker:

 • możliwość ograniczenia ilości stosowanych środków chwastobójczych nawet o 80%, w porównaniu do metody tradycyjnej oprysków równomiernych na całej powierzchni pola,
 • zwiększenie efektywności oprysków dzięki precyzyjnej, punktowej aplikacji środka chemicznego,
 • znaczna redukcja nakładów finansowych na zakup niezbędnych środków do zwalczania chwastów,
 • minimalizacja niekorzystnego wpływu herbicydów na środowisko, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na jakość upraw.
 • skrócenie czasu pracy, potrzebnej na wykonanie oprysków,
 • możliwość wykonywania prac bez względu na porę dnia, działa bez zarzutu przy prędkości do 16 km na godz.

 

 

Czytaj więcej

Trimble GreenSeeker Handheld

Trimble GreenSeeker Handheld jest, jak angielska nazwa wskazuje, ręcznym urządzeniem pomiarowym, pozwalającym oznaczać zmienność zasobności roślin uprawnych pod względem zawartości azotu, co pozwala ustalać odpowiednią dla danego miejsca dawkę nawozu.

Główne cechy Trimble GreenSeeker Handheld:

 • został wyposażony w bardzo czuły sensor, pozwalający na natychmiastowe mierzenie zawartości chlorofilu w liściach analizowanych roślin uprawnych,
 • posiada czytelny wyświetlacz, dający czytelny obraz nawet w przypadku pracy w słońcu
 • ma wygodną rękojeść
 • obsługa jest prosta – jest tylko  jeden przycisk, służący do uruchomienia pomiaru
 • posiada port microUSB
 • jest kompatybilny z systemem Connected Farm

 

 

Czytaj więcej

Trimble GreenSeeker

Trimble GreenSeeker to urządzenie umożliwiające precyzyjne i skuteczne zarządzanie uprawami. Wykorzystuje się je do oznaczania zmienności pola i dostosowywania odpowiedniej ilość nawozu do odpowiednich miejsc i odpowiedniego czasu. Precyzyjne dawkowanie nawozu ustalane jest na podstawie kontroli aktualnej kondycji roślin, którą przeprowadza się w czasie rzeczywistym, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Urządzenie, wykorzystując czujniki optyczne, dokonuje analizy kondycji roślin, przelicza stan roślin na prawidłową dawkę nawozu i przekazuje wyniki do właściwego urządzenia bezpośredniej kontroli wysiewu. Współpracuje z większością urządzeń kontroli wysiewu.

Trimble GreenSeeker może być montowany na wysięgnikach większości opryskiwaczy i rozsiewaczy. Jest kompatybilny z FmX.

 

 

Czytaj więcej